Kaava 8557

24/09/2023 kello 07:06:06

Dokumentit


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
8557_o_a_s_tark_181015.pdf

Selvitysaineisto
8557_korttelisuunnitelma.pdf
8557_kulttuuriymparistoselvitys.pdf
8557_porrashuoneen_dokumentointi_sandberg.pdf
8557_rakennushistoriaselvitys_osuuspankki.pdf
8557_rakennushistoriaselvitys_pantti.pdf
8557_rakennushistoriaselvitys_sandberg.pdf

Hyväksytyt
8557_kaava_20201214.pdf
8557_kaavakuvaus_20201214.pdf
8557_viitesuunnitelma_20201214.pdf

Vireillä olevat kaavatyöt kartalla | Kaavoitusyksikkö
Tampereen kaupunki
© kaupunkiympariston suunnittelu, asemakaavoitus