Kaava 8534

16/06/2024 kello 00:54:55

Dokumentit


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
8534_oas_140605.pdf

Selvitysaineisto
8534_arseeniselvitys_141015.pdf
8534_hulevesiyleissuunnitelma_160523.pdf
8534_lahdesjarvi_kallioselvitys.pdf
lahdesjarvi_lakalaiva_maisemaselvitys.pdf
pirkanmaa_palveluverkko_2040.pdf

Hyväksytyt
8534_havainne_160815.pdf
8534_kaava_160815.pdf
8534_rakentamistapaohje.pdf
8534_selostus_160815.pdf
8534_seurantalomake.pdf

Vireillä olevat kaavatyöt kartalla | Kaavoitusyksikkö
Tampereen kaupunki
© kaupunkiympariston suunnittelu, asemakaavoitus