Kaava 8527

06/07/2022 kello 10:24:48

Dokumentit


Selvitysaineisto
asbesti_ja_haitta_ainekartoitus.pdf
hulevesiselvitys.pdf
liikenneselvitys.pdf
liikennetarkastelukooste.pdf
liikenneverkkosuunnitelmat.pdf
lisaraide_aluevaraus_osa1.pdf
lisaraide_aluevaraus_osa2.pdf
meluselv_yhdistettyna_2017.pdf
pilaantuneisuusselvitys.pdf
pohjatutkimusraportti.pdf
seisakeselvitys.pdf
tarina_ja_runkomeluselvitys_2014.pdf
ymparistomelu_2015.pdf

Hyväksytyt
8527_havainne_171218.pdf
8527_kaava_171218.pdf
8527_rakentamistapaohje.pdf
8527_seurantalomake.pdf
8527_viitesuunnitelma.pdf
8527_viranomaisneuv_muistio.pdf
8527_yritysvaikutusten_arv.pdf

Palautelomake

Tällä lomakkeella voit lähettää palautetta tai kysyä lisätietoja kaavasta 8527

8527 asemakaava palaute/kysymys :

Nimi

Sähköposti


Vireillä olevat kaavatyöt kartalla | Kaavoitusyksikkö
Tampereen kaupunki
© kaupunkiympariston suunnittelu, asemakaavoitus