Kaava 8525

15/07/2024 kello 02:27:53

Dokumentit


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
8525_o_a_s_tark_20190812.pdf

Selvitysaineisto
8525_ehdotus_arkeologinen_inventointi_20201222.pdf
8525_ehdotus_hulevesiselvitys_20201222.pdf
8525_ehdotus_hulevesiselvitys_liitekartta1_20201222.pdf
8525_ehdotus_hulevesiselvitys_liitekartta2_20201222.pdf
8525_ehdotus_hulevesiselvitys_liitekartta3_20201222.pdf
8525_ehdotus_hulevesiselvitys_liitekartta4_20201222.pdf
8525_ehdotus_hulevesiselvitys_liitekartta5_20201222.pdf
8525_ehdotus_luontoselvitys_viitasammakkoarvio_20201222.pdf
8525_ehdotus_meluselvitys_20201222.pdf
8525_ehdotus_tarinaselvitys_20201222.pdf
8525_haitta-aineiden_tutkimusraportti.pdf
8525_hulevesiselvitys.pdf
8525_kunnostuksen_loppuraportti_lujatalo.pdf
8525_kunnostuksen_loppuraportti_yit.pdf
8525_kunnostussuunnitelma_yit.pdf
8525_liikenneselvitys.pdf
8525_liituriyhteydet_raportti.pdf
8525_lisatutkimusraportti_ja_riskinarvio.pdf
8525_luontoselvitykset.pdf
8525_maaperan_pilaantuneisuusselvitys_lujatalo.pdf
8525_melukuvat_2016.pdf
8525_meluselvitys_ja_3d_meluhav_2017.pdf
8525_melutarkastelu_2013.pdf
8525_pintavaaitus_paivitetty_2016.pdf
8525_pohjatutkimusraportti_liitteineen_lujatalo.pdf
8525_pohjavesi_loppuraportti.pdf
8525_radan_aluevarausselvitys_kartta.pdf
8525_radan_aluevarausselvitys_raportti_2015.pdf
8525_rakennettavuuselvitys_liitteineen_yit.pdf
8525_tarinaselvitys_2013.pdf
8525_tarinaselvitys_taydennys_2014.pdf

Hyväksytyt
8525_kaava_20221024.pdf
8525_kaavakuvaus_20221024.pdf
8525_rakentamistapaohje_20221024.pdf
8525_seurantalomake_20221024.pdf
8525_viitesuunnitelma_20221024.pdf

Vireillä olevat kaavatyöt kartalla | Kaavoitusyksikkö
Tampereen kaupunki
© kaupunkiympariston suunnittelu, asemakaavoitus