Kaava 8466

30/05/2023 kello 10:47:06

Dokumentit


Selvitysaineisto
8419_yleissuunnitelma_selostus.pdf
8466_hulevesisuunnittelu_130527.pdf
8466_kaupalliset_palvelut_130220.pdf
8466_maisemaselvitys_130109.pdf
8466_meluselvitys_130503.pdf

Hyväksytyt
8466_havainne_131021.pdf
8466_kaava_131021.pdf
8466_katujen_yleissuunnitelma.pdf
8466_keskustan_viitesuunnitelmat.pdf
8466_rakentamistapaohje.pdf
8466_seurantalomake.pdf
8466_vesihuollon_yleissuunnitelma.pdf
8466_viheralueiden_yleissuunnitelma.pdf

Vireillä olevat kaavatyöt kartalla | Kaavoitusyksikkö
Tampereen kaupunki
© kaupunkiympariston suunnittelu, asemakaavoitus