Kaava 8454

27/03/2023 kello 01:06:18

Dokumentit


Selvitysaineisto
8454_hulevesiselvitys_140606.pdf
8454_kaupunkikuvaselvitys_141030.pdf

Hyväksytyt
8454_havainne_150316.pdf
8454_kaava_150316.pdf
8454_rakentamistapaohje_150316.pdf
8454_seurantalomake.pdf

Vireillä olevat kaavatyöt kartalla | Kaavoitusyksikkö
Tampereen kaupunki
© kaupunkiympariston suunnittelu, asemakaavoitus