Kaava 8419

30/05/2023 kello 10:21:31

Dokumentit


Ehdotusvaiheen dokumentit
8419_havainne_2000.pdf
8419_luonnos_vastineet.pdf
8419_maankayttokaavio_2000.pdf
8419_yleissuunnitelma_selostus.pdf

Selvitysaineisto
8419_hulevesisuunnitelma.pdf
8419_lepakkoselvitys.pdf
8419_luontoselvitys.pdf
isokuusen_paastoarviointi.pdf
luontoselvitys_liitteet.pdf

Vireillä olevat kaavatyöt kartalla | Kaavoitusyksikkö
Tampereen kaupunki
© kaupunkiympariston suunnittelu, asemakaavoitus