Kaava 8349

07/07/2022 kello 15:52:28

Dokumentit


Selvitysaineisto
8349_aurinkoenergiatarkastelu.pdf
8349_hulevesisuunnitelma_141209.pdf
8349_katujen_yleissuunnitelma.pdf
8349_lepakkoselvitys_140912.pdf
8349_liito_oravaselvitys_140404.pdf
8349_maaperaselvitys_140417.pdf
8349_meluselvitys_141203.pdf
isokuusen_luontoselvitys_111115.pdf
isokuusi_yleissuunnitelma.pdf
yleiskaavallinen_tarkastelu_140912.pdf

Hyväksytyt
8349_havainne_150511.pdf
8349_kaava_150511.pdf
8349_rakentamistapaohje_150511.pdf

Palautelomake

Tällä lomakkeella voit lähettää palautetta tai kysyä lisätietoja kaavasta 8349

8349 asemakaava palaute/kysymys :

Nimi

Sähköposti


Vireillä olevat kaavatyöt kartalla | Kaavoitusyksikkö
Tampereen kaupunki
© kaupunkiympariston suunnittelu, asemakaavoitus