Kaava 8333

05/07/2022 kello 09:30:54

Dokumentit


Selvitysaineisto
8333_ratatarkastelu_110428.pdf
liite01_kaavoituksen_edellytykset.pdf
liite02_vaikutusarviointi.pdf
liite03_rakengeolog_yleisselvitys.pdf
liite04_haitta_aineselvitys.pdf
liite05_ilmanlaatu.pdf
liite06_ilmastoselvitys_090114.pdf
liite07_tarinaselvitys_090430.pdf
liite08_alueen_kasvistoarvot.pdf
liite09_lepakkokartoitus_090831.pdf
liite10_rakennusinventointi.pdf
liite11_asukkaiden_tarpeet_100110.pdf
liite12_puhdistustapeen_arviointi.pdf
liite13a_alueen_rakentaminen.pdf
liite13b_liitteet_1_ja_2.pdf
liite13c_leikkauskuvat.pdf
liite14_viheralueiden_yleissuunn.pdf
liite15_liikenne_verkostoselvitys.pdf
liite16_kustannustarkastelut_100910.pdf
liite17_pienoismallin_tuulitestaus.pdf
liite18_soukkapuisto.pdf
liite19a_katuverkon_yleissuunn.pdf
liite19b_katuverkon_leikkauskuvat.pdf
liite20_hulevesien_kasittely.pdf
liite21_esteettomyysselvitys_101221.pdf
liite22_turvallisuuslausunto_110201.pdf
liite23_runkomelun_riskiarviointi.pdf
liite24_maisema_kaupunkikuva_selv.pdf
liite25_rakentamistapaohjeet.pdf
liite26_soukapuisto_2.pdf
liite27_raideliikenne_lausunto.pdf
liite28_meluselvitys_110504.pdf
liite29_asemakaavaluonn_vastineet.pdf
liite30_asemakaavaehd_vastineet.pdf

Hyväksytyt
8333_havainne_111010.pdf
8333_kaava_111010.pdf
8333_poistettava_111010.pdf
8333_rakentamistapaohjeet.pdf
8333_seurantalomake.pdf

Palautelomake

Tällä lomakkeella voit lähettää palautetta tai kysyä lisätietoja kaavasta 8333

8333 asemakaava palaute/kysymys :

Nimi

Sähköposti


Vireillä olevat kaavatyöt kartalla | Kaavoitusyksikkö
Tampereen kaupunki
© kaupunkiympariston suunnittelu, asemakaavoitus