Kaava 8330

27/03/2023 kello 04:12:35

Dokumentit


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
8330_kuvaukset_ja_vertailu.pdf
8330_maankayttovaihtoehdot.pdf
8330_yleissuunnitelma_liite1_asemapiir.pdf
8330_yleissuunnitelma_liite2_pitleikk.pdf
8330_yleissuunnitelma_raportti.pdf

Luonnosvaiheen dokumentit
8330_aloitusvaiheen_palaute.pdf
8330_aluejulkisivut.pdf
8330_alueleikkaukset.pdf
8330_aukiosuunnitelma.pdf
8330_kaukonakymasovite_ve1.pdf
8330_kaukonakymasovite_ve2.pdf
8330_luonnos_havainne_ve1.pdf
8330_luonnos_havainne_ve2.pdf
8330_luonnos_kaava_121030_ve1.pdf
8330_luonnos_kaava_121030_ve2_.pdf
8330_luonos_selostus.pdf
8330_nakymakuvat.pdf
8330_rakentamistapaohje.pdf
8330_ratapihankadun_yleissuunnitelma.pdf
8330_ratapihankatu_yleissuunnitelma.pdf
8330_viranomaisneuvottelun_muistio.pdf

Ehdotusvaiheen dokumentit
8330_kaava_ehdotus_140415.pdf
8330_kaavaselostus_140415.pdf
8330_seurantalomake_131203.pdf
liite01_asemapiirros.pdf
liite02_alueleikkaukset.pdf
liite03_aluejulkisivu_ratapihankadulle.pdf
liite04_nakymakuvat_uudiskortteleista.pdf
liite05_liittyminen_ymparistoon.pdf
liite06_rakentamistapaohje.pdf
liite07_morkunaukion_yleissuunnitelma.pdf
liite08_ratapihankadun_yleissuunnitelma.pdf
liite09_yleisten_alueiden_suunnitelma.pdf
liite10_henkiloratapihan_yleissuunn.pdf
liite12_rap_osallisten_palautteet.pdf
liite13_tavara_as_siirtoselvitys.pdf
liite14_tavara_as_kuntokatsraportti.pdf
liite15_kuntoraportti_morkku_asrak.pdf
liite16_alustavat_suunnitelmavet_a_b.pdf
liite17_pmk_rakennushistoriaselvitys.pdf
liite18_vrn_rakennusten_rakhistoriaselv.pdf
liite19_ilmanlaatuselvitys.pdf
liite20_kuntoarvioraportti_lompanlinna.pdf
liite21_maaperan_haitta_aineet.pdf
liite22_vak_riskitarkastelu_yhteenveto.pdf
liite23_meluselvitys.pdf
liite24_tarinaselvityksen_paivitys.pdf
liite25_hyonteisselvitys_2007.pdf

Selvitysaineisto
henkiloratapihan_liikenteell_selv.pdf
henkiloratapihan_yleissuunn_2010.pdf
hyonteisselvitys_2007.pdf
ilmanlaatuselvitys_2011.pdf
kaupunkikuvaselvitys_2004.pdf
lausunto_alueen_kasvillisuudesta.pdf
rakennushistoriaselv_pajakatu2_2009.pdf
rakennushistoriaselvitys_pmk_2005.pdf
rakhistoriaselv_rt_rakennuksista.pdf
ratapihan_tarinaselvitys_15112012.pdf
ratapihankadun_meluselvitys.pdf
selv_rautatierak_haitta_aineista.pdf
selvitys_maaperan_haitta_aineista_2011.pdf
tammelan_lepakkoselvitys_2007.pdf
vak_riskitarkastelu_yhteenveto_2011.pdf

Hyväksytyt
8330_kaava_150615_lainv_160323.pdf
8330_kaava_havainne_1404015.pdf
8330_kaavaselostus_20150615.pdf
8330_seurantalomake.pdf

Vireillä olevat kaavatyöt kartalla | Kaavoitusyksikkö
Tampereen kaupunki
© kaupunkiympariston suunnittelu, asemakaavoitus