Kaava 8310

24/04/2024 kello 09:22:24

Dokumentit


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
8309_8310_8824_o_a_s_tark_2020_06_22.pdf
8309_8310_o_a_s_tark_2018.pdf
8309_8310_o_a_s_tark_2018_05_07.pdf

Luonnosvaiheen dokumentit
8309_8310_luonnos_kaavakuvaus_180108.pdf
8309_8310_oas_palaute_vastaukset.pdf
8309_8310_rakentamistapaohje_valmisteluvaihe.pdf
8310_liite_2_arvoalueet_vaikutukset.pdf
8310_liite_3_kulttuurihistoria_kaavamerkinnat.pdf
8310_liite_4_voim_olevien_kaav_tonttitehokkuudet.pdf
8310_liite_5_tonttitehokkuudet_8309_8310.pdf
8310_liite_6_havainnekuvia_kaupunkimallista.pdf
8310_luonnos_kaava_180108.pdf
8310_luonnos_poistettava_kaava_180108.pdf
aluelisays_punainen_tukkitie_kaavaluonnos.pdf
aluelisays_punainen_tukkitie_selostus.pdf
selvitys_8309_8310_liikennemeluselvitys.pdf
selvitys_melukartat_ennustetilanne_2040_pispalan_valtatie_40.pdf
selvitys_melukartat_ennustetilanne_2040_pispalan_valtatie_50.pdf
selvitys_melukartat_nopeusrajoituksen_erotus.pdf
selvitys_melukartat_nykytilanne_pispalan_valtatie_50.pdf
selvitys_pispala_pohjavesiselvitys_rakentamista_varten.pdf
selvitys_pispalan_etelarannan_rakennettavuus.pdf

Ehdotusvaiheen dokumentit
2020_8309_8310_8824_rakentamistapaohje.pdf
2020_8310_8824_palaute_ja_vastineraportti.pdf
2020_8310_ehdotus_kaava_tark_20200811_yla_20200825.pdf
2020_8310_ehdotus_kaavakuvaus_tark_20200811_yla_20200825.pdf
2020_8310_ehdotus_poistettava_tark_20200811.pdf
2020_8310_ehdotus_seurantalomake_tark_20200811.pdf
2020_8310_viranomaisneuvottelun_muistio_20200304.pdf
2020_liite_1_havainnekuvat.pdf
2020_liite_2_vaikutukset_arvoalueet_20200811.pdf
2020_liite_3_kulttuurihistoria_kaavamerkinnat_20200811.pdf
2020_liite_4_voim_olevien_kaav_tonttitehokkuudet_20200811.pdf
2020_liite_5_tonttitehokkuudet_20200811.pdf
2020_liite_6_tilastot_kaava_8310_20200811.pdf
8309_8310_kommentit_ja_lausunnot.pdf
8309_8310_lausunnot_vastineet.pdf
8309_8310_mielipiteiden_vastineet.pdf
8309_8310_rakentamistapaohje.pdf
8310_ehdotus_kaava_20190813_yla_muutos.pdf
8310_ehdotus_kaavakuvaus_20190813_yla_muutos.pdf
8310_ehdotus_poistettava_20190813.pdf
8310_ehdotus_seurantalomake_20190813.pdf
liite_1_havainnekuvat.pdf
liite_2_vaikutukset_arvoalueet.pdf
liite_3_kulttuurihistoria_kaavamerkinnat_20190813.pdf
liite_4_voim_olevien_kaav_tonttitehokkuudet_20190813.pdf
liite_5_tonttitehokkuudet_20190813.pdf
liite_6_tilastot_kaava_8310_20190813.pdf
punainen_tukkitie_arkeologinen_inventointi.pdf

Selvitysaineisto
8310_eliosto_biotooppiselv_liite_1.pdf
8310_eliosto_biotooppiselv_liite_2.pdf
8310_eliosto_biotooppiselv_liite_3.pdf
8310_eliosto_biotooppiselv_liite_4.pdf
8310_eliosto_biotooppiselv_liite_5.pdf
8310_eliosto_biotooppiselv_liite_6.pdf
8310_eliosto_biotooppiselv_liite_7.pdf
8310_eliosto_biotooppiselv_liite_8.pdf
8310_eliosto_biotooppiselvitys_2011.pdf
8310_hulevesi_liite10_leikkaus_a.pdf
8310_hulevesi_liite11_leikkaus_b.pdf
8310_hulevesi_liite1_valuma.pdf
8310_hulevesi_liite2_tulva_lansi.pdf
8310_hulevesi_liite3_tulva_ita.pdf
8310_hulevesi_liite4_yleissuunn1.pdf
8310_hulevesi_liite5_yleissuunn2.pdf
8310_hulevesi_liite6_perustamis.pdf
8310_hulevesi_liite7_pohjatutk.pdf
8310_hulevesi_liite8_leikkaus1.pdf
8310_hulevesi_liite9_leikkaus2.pdf
8310_hulevesi_loppuraportti.pdf
8310_hyonteisselvitys.pdf
8310_ilmalaatuselvitys_2010.pdf
8310_ilmanlaatuselvitys_typpioksidi.pdf
8310_liikenteellinen_esiselv_liite1.pdf
8310_liikenteellinen_esiselv_liite2.pdf
8310_liikenteellinen_esiselv_liite3.pdf
8310_liikenteellinen_esiselv_liite4.pdf
8310_liikenteellinen_esiselv_liite5.pdf
8310_liikenteellinen_esiselvitys_08.pdf
8310_meluselvitys_07122009.pdf
8310_pispalan_asukaskysely.pdf
8310_rakennusinventointi_2008-2009.pdf
8310_tarina_ja_runkomeluselvitys_09.pdf
inv_loppuraportti_osa_1_2013.pdf
inv_loppuraportti_osa_2_osa_a_2013.pdf
inv_loppuraportti_osa_2_osa_b_2013.pdf
inventointi_kohteet_kartta_2013.pdf
pispala_1_inv_arvot_taulukko_2013.pdf
pispala_2_arvot_taulukko_osa1_2013.pdf
pispala_2_arvot_taulukko_osa2_2013.pdf
pispala_3_arvot_taulukko_osa1_2013.pdf
pispala_3_arvot_taulukko_osa2_2013.pdf
pispala_inventointikohdelista_2013.pdf

Vireillä olevat kaavatyöt kartalla | Kaavoitusyksikkö
Tampereen kaupunki
© kaupunkiympariston suunnittelu, asemakaavoitus