Kaava 8263

30/05/2023 kello 10:01:28

Dokumentit


Selvitysaineisto
8263_energiavaihtoehtoja.pdf
8263_hulevesisuunnitelma.pdf
8263_katujen_yleissuunnitelma.pdf
8263_linnustoselvitys.pdf
8263_lummelampikorento.pdf
8263_luontoselvitys.pdf
8263_perusselvitykset.pdf
8263_vesihuoltosuunnitelma.pdf
8263_viheralueiden_hoitoluokat.pdf
8263_viheraluetyypit.pdf
lepakkoselvitys.pdf

Hyväksytyt
8263_havainne_110912.pdf
8263_kaava_110912.pdf
8263_rakentamistapaohje_120904.pdf
8263_seurantalomake.pdf

Vireillä olevat kaavatyöt kartalla | Kaavoitusyksikkö
Tampereen kaupunki
© kaupunkiympariston suunnittelu, asemakaavoitus