Kaava 8044

30/05/2023 kello 11:19:49

Dokumentit


Selvitysaineisto
hankesuunnittelukortit.pdf
hulevesi_suunnitelma.pdf
liikuntapuisto_suunnitelma.pdf
meluselvitys.pdf
putkikerays_kuva.pdf
putkikerays_selostus.pdf
viheralueiden_hoitoluokitus.pdf

Hyväksytyt
8044_havainne_110207.pdf
8044_kaava_110207.pdf
8044_seurantalomake.pdf
hankesuunnittelukortit.pdf

Vireillä olevat kaavatyöt kartalla | Kaavoitusyksikkö
Tampereen kaupunki
© kaupunkiympariston suunnittelu, asemakaavoitus